page_banner

önüm

Çaganyň kwadraty goşmaça iýmit tabagy

Gysga düşündiriş:

Places Aýry-aýry tabaklary we plasematlary, hemme ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahar gurşawy

● Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy (hemme ýerde iýmek üçin jamy iýmitlendirmeli, jam döküldi)

Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilişini ýok etmek üçin has çuňňur we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside düşen iýmit, çaganyň iýmitleniş endiklerini ýitirmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Haryt Silikon goýun çaga tabagy
Material Ekologiýa taýdan arassa iýmit derejeli silikon
Şekil Custöriteleşdirilen
Reňk Pantone reňk kartoçkasyna görä düzülip bilner.
Çap et LOGO-ny özleşdiriň.Müşderiniň islegi boýunça islendik çap maglumatlary goşup bilersiňiz
Bukja Opp sumka ýa-da karton ýa-da islegiňiz ýaly
Gurşun wagty Adatça 3-7 gün, ahyrky gowşuryş mukdaryna baglydyr
Eltip bermek Esasan DHL ýa-da UPS ýa-da başga ekspress, deňiz, howa, otly bilen
OEM & ODM Kabul ederlikli
Bahanyň möhleti EXW FOB CIF ýa-da başgalaryň islegi
Töleg möhleti 100% T / T öňünden gepleşik geçirip bileris
MOQ 100 sany
Aýratynlyklary Softumşak we ýylmanak
Arassalamak we saklamak aňsat
Lighteňil we aňsat
Zawodyň bahasy
Şahadatnama

Önüm aýratynlyklary

Places Aýry-aýry tabaklary we plasematlary, hemme ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahar gurşawy

● Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy (hemme ýerde iýmek üçin jamy iýmitlendirmeli, jam döküldi)

Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilişini ýok etmek üçin has çuňňur we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside düşen iýmit, çaganyň iýmitleniş endiklerini ýitirmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)

Önümiň beýany

img (1)

Çaga özbaşdak iýmäge taýynmy?

Çagalar iýmäge öwrenişip başlanda köplenç saçak gaplaryny kakýarlar.

Çagalaryň kakmagynyň öňüni almak üçin gözenekli gap-gaçlary stoluň üstünde goýup bolýar.

img (2)

Iýmit derejeli silikon materialy Howpsuz we tagamsyz

Iýmit derejeli silikon, ýumşak Q bomba, ygtybarly we dişlemek.

BPA-ny öz içine almaýar, ene has ynandyrýar.

img (3)

Aşaky sorujy käsäniň dizaýny Güýçli adsorbsiýa

howanyň girmeginiň öňüni almak üçin iş stolunda ýerleşdirilen.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Bahasy barada: Bahasy ylalaşylýar.Sanyň mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.

2. Nusgalar barada: Nusgalar nusga tölegine mätäç, ýük ýygnap biler ýa-da çykdajylaryny bize tölärsiňizöňe gitmek.

3. Harytlar hakda: goodshli harytlarymyz ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar.

4. MOQ hakda: Islegiňize görä düzedip bileris.

5. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we logotipiňizi iberip bilersiňiz, Täze galyplary açyp bileris we islendik nyşany çap edip ýa-da bezäp bileris.

6. Çalyşmak barada: Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly wagtyňyz meniň bilen söhbet ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň