sahypa_banner

habarlar

 • Silikon: Önümçilik, ulanyş we peýdalar boýunça gollanma

  Silikon: Önümçilik, ulanyş we peýdalar boýunça gollanma

  Silikon, köp pudaklarda köp sanly programmada ulanylýan ýokary derejeli sintetiki materialdyr.Silikon gündelik durmuşymyzda ulanýan önümlerimizde, sürýän awtoulaglarymyzdan, iýmit taýýarlaýyş we saklaýyş önümlerinden, çaga çüýşeleri we rahatlandyryjy enjamlardan, diş we beýleki ...
  Koprak oka
 • Silikon önümleri gaty peýdaly, olar tölemäge mynasypdyr

  Silikon önümleri gaty peýdaly, olar tölemäge mynasypdyr

  Silikon iýmit saklaýan halta, gaýta-gaýta ulanyp bilersiňiz.Iň halaýan munçlaryňyzy sumkanyňyza salmagyň ajaýyp usuly we howa geçirijilik möhüri bar, şonuň üçin syzmaz.“Recentlyakynda ýanýoldaşymyň arasynda çekeleşige sebäp bolýan plastik sendwiç haltalarym gutardy ...
  Koprak oka
 • Iýmit derejeli silikon önümlerini nädip kesgitlemeli

  Kauçuk, hemmämiziň bilýän ýumşak rezin materialdyr.Köp senagat şertlerinde görmek bolýar we silikon we kauçuk köp dostlaryny tapawutlaryny kesgitläp bilmeýär, Laymen köplenç rezin material üçin silikony ýalňyşýar we hakyky silikon materialy lateks matasy üçin ýalňyşýar ...
  Koprak oka
 • Iýmit saklaýan haltalar durmuşymyza amatlylyk getirýär

  Iýmit saklaýan haltalar durmuşymyza amatlylyk getirýär

  Iýmit saklaýan haltalary durmuşymyzyň hemme ýerinde, ýöne durmuşymyzda güýçli kömekçi diýip bileris.Iýmit tygşytlaýyş haltalary iýmit tygşytlaýyş haltalaryny gaplamakdyr, meselem, ertirlik edinmek üçin ertirlik edinmek, gaplandan soň iýmit satyn almak üçin KFC-e gitmek we ş.m. azyk konserwati üçin ulanylar ...
  Koprak oka