15
banner 3
silikon örtük önümleri
silikon aşhana önümleri
silikon gözellik önümleri

amaly

Ningbo Şenghequan Silikon Tehnologiýa Co., LTD

 • icon_list_contianer 5

  Önümler dünýäniň 5 yklymyna we beýleki sebitlerine eksport edilýär

 • icon_list_contianer 13+

  Silikon pudagynda köp ýyllyk tejribe

 • icon_list_contianer 30+

  önümçilik enjamlary

 • icon_list_contianer 1000

  Exportyllyk eksport gymmaty (ABŞ dollary)

 • icon_list_contianer 4000+

  Zawod meýdany (㎡)

biz hakda

Ningbo Şenghequan Silikon Tehnologiýa Co., LTD

näme edýäris

Şenghequan, Hytaýyň Ningbo şäheriniň Zhouxiang şäherinde ýerleşýän 13 ýyldan gowrak wagt bäri döredilýär.3D önüm dizaýnywe goldawşahsylaşdyrylan özleşdirmeiň uly güýjümizdir.

Şenghequan, ökde we tejribeli silikon öndürijiBSCI, EPSI.Silikon galyndylaryny basmak, ekstruziýa, tamamlanan önümler we esbaplar üçin sanjym, esasanam gatnaşýarysçaga oýnawaçlary, aşhana gap-gaçlary, ene we çaga önümleri, gözellik önümleri, syýahat we göçme önümlerwe beýleki önümçilik pudagy silikon kauçuk bölek önümleri.Ösen önümçilik enjamlary, hünär dizaýny we gözleg we ösüş we önümçilik dolandyryş toparlary bar.Takmynan 4000 zawod meýdany, 80 işgär, 2 sany standart ýarym awtomat gaplama önümçilik liniýasy, 1 tozansyz gaplama ussahanasy, 100-300T gaty silikon galyplaýyş maşynlarynyň 18 toplumy, 30-dan gowrak beýleki enjamlar.Önümlerimiz bütin dünýäde meşhur, baglanyşykly önümler geçip bilerFDA, LFGB.Şeýle hem, LIDL, ALDI, Walmart we beýleki iri daşary ýurt supermarketleriniň üpjün ediji kärini aldyk.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • BSCI

  BSCI

  BSCI zawody barlamak şahadatnamasy
  Kompaniýa yzly-yzyna 3 ýyl BSCI adam hukuklary şahadatnamasyny berdi

 • ODM-OEM

  ODM-OEM

  ODM-OEM özleşdirmesini ýerine ýetiriň
  Öz dizaýn we gözleg topary, ertesi gün dizaýn, 10 günde nusga

 • Iýmit derejesini barlamak

  Iýmit derejesini barlamak

  FDA, LFGB iýmit derejeli synag şahadatnamasy
  Önümlerimiz Demirgazyk Amerikanyň FDA we Europeanewropanyň LFGB iýmit derejesi şahadatnamasyndan geçdi

logo

IEST GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

Ajaýyp oýunjak döredijiligimiz, millionlarça maşgala ene-atanyň gudratlaryny getirýär

has köp >>
CHINA TOP-NOTCH SILICONE BABY ÖNÜMLERINIU ÖNÜMLERI WE KÖMEK ÜPJÜNÇILIGI

Şenghequan Silikon iň gowularyň arasynda adatdan daşary atsilikon çaga önümleriHytaýda.Şenghequan ýokary hilli ulanýarBPA mugt iýmit derejeli silikon materiallarysilikon çaga önümlerini öndürmek.Her bir ene-ata çagalaryna bagtly çagalyk bermek isleýär.Munuň esasy bölegi çagalaryň oýunjaklaryny gowy görmegi we gadyr etmegi.Soňky ýyllarda,silikon çaga okuw oýunjaklaryähli ýaşdaky çagalar üçin has meşhur boldy.Diňe bular dälçaga oýunjaklarygörmegeý, ýöne çagalar bilen oýnamak üçin hem howpsuz.Bilen oýnamaksilikon çaga oýunjaklaryçagalary ulanmaga çagyrýarhyýallar.Kömek edýän hekaýalary we oýunlary düzüp bilerlerdöredijilikli pikirlenmekwemeseläni çözmek.Şol bir wagtyň özünde hezil edip, çagalar üçin daş-töweregi öwrenmek we öwrenmek üçin ajaýyp usul.

habarlar

Ningbo Şenghequan Silikon Tehnologiýa Co., LTD

img
Ningbo Şenghequan Silikon Tehnologiýa Co., LTD, 2010-njy ýylda, Çiksi şäheriniň Zhouxiang şäherçesinde, Gündogar Hytaý deňziniň kenarynda we Hangzhou aýlagynyň günorta kenarynda döredildi.