page_banner

önüm

 • Square dinner plate

  Kwadrat nahar tabagy

  Plastinka plasematiki bölünişik Her ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahary
  ● Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy (nahary hemme ýerde saklamak üçin jamy iýmitlendirmeli, jam döküldi)
  Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilmegini ýok etmek üçin has çuňňur we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside düşürilen iýmit, çaganyň iýmit ýitirmezlik endigini ösdürmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)

 • Round placemats

  Tegelek ýerler

  Yssyz iýmit derejesindäki silikon materialy Suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän, bir ýuwulýan we arassa ýeňil we ýumşak material, ýokary we pes temperatura garşylygy saklamak aňsat we ýyrtylmakdan gorkman iş stoluna berk ýapyň

 • Round dinner plate

  Tegelek nahar tabagy

  Plastinka plasematiki bölünişik Her ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahary

  Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy (nahary hemme ýerde saklamak üçin jamy iýmitlendirmeli, jam döküldi)

  Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilmegini ýok etmek üçin has çuňňur we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside düşürilen iýmit, çaganyň iýmit ýitirmezlik endigini ösdürmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)

 • Baby’s round compartmentalized supplementary food plate

  Çaganyň tegelek goşmaça iýmit tabagy

  Places Aýry-aýry tabaklary we plasematlary, hemme ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahar gurşawy

  ● Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy (hemme ýerde iýmek üçin jamy iýmitlendirmeli, jam döküldi)

  Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilişini ýok etmek üçin has çuňňur we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside düşen iýmit, çaganyň iýmitleniş endiklerini ýitirmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)

 • Baby’s square compartmentalized supplementary food plate

  Çaganyň kwadraty goşmaça iýmit tabagy

  Places Aýry-aýry tabaklary we plasematlary, hemme ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahar gurşawy

  ● Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy (hemme ýerde iýmek üçin jamy iýmitlendirmeli, jam döküldi)

  Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilişini ýok etmek üçin has çuňňur we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside düşen iýmit, çaganyň iýmitleniş endiklerini ýitirmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)

 • Baby food-grade silicone three-dimensional food bib III

  Çaga iýmit derejeli silikon üç ölçegli iýmit bib III

  Eat iýmek üçin uly agz hapalardan gorkmaýar, ähli jübüler (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

  ● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, ygtybarly we tagamsyz nahar goýup bilersiňiz)

  ● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

  ● Suw, ýag we tegmile çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, tegmillerden gorkmaň, täze ýaly arassa bolup biler)

 • Baby food-grade silicone three-dimensional food bib I

  Çaga iýmit derejeli silikon üç ölçegli iýmit bibi I.

  Eat iýmek üçin uly agz hapalardan gorkmaýar, ähli jübüler (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

  ● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, ygtybarly we tagamsyz nahar goýup bilersiňiz)

  ● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

  ● Suw, ýag we tegmile çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, tegmillerden gorkmaň, täze ýaly arassa bolup biler)

  ● Ylmy kalibr (iýmitiň daşardan düşmezligini, kalibrini we çuňlugyny ýokarlandyrmagy, ýerine ýetirilmeginiň ýykylmazlygyny üpjün etmek üçin)

 • Baby food-grade silicone three-dimensional food bib II

  Çaga iýmit derejeli silikon üç ölçegli iýmit bib II

  Eat iýmek üçin uly agz hapalardan gorkmaýar, ähli jübüler (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

  ● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, ygtybarly we tagamsyz nahar goýup bilersiňiz)

  ● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

  ● Suw, ýag we tegmile çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, hiç bir tegmilden gorkmaň, önüm öndürip biler Detailse täze ýaly arassa)

  ● Ylmy kalibr (iýmitiň daşardan düşmezligini, kalibrini we çuňlugyny ýokarlandyrmagy, ýerine ýetirilmeginiň ýykylmazlygyny üpjün etmek üçin)