sahypa_banner

Biz hakda

—— KOMPANI PRA PROFILI

Ningbo Şenghequan Silikon Tehnologiýa Co., Ltd.

Ningbo Shenghequan Silikon Technology Co., Ltd., 2010-njy ýylda, Çiksi şäheriniň Zhouxiang şäherinde, Gündogar Hytaý deňziniň kenarynda we Hangzhou aýlagynyň günorta kenarynda döredildi.

“SHENGHEQUAN” esasan aşhana gap-gaçlary, ene we çaga önümleri, gözellik önümleri, syýahat we göçme önümler, elektron we elektrik enjamlary we beýleki önümçilik pudagy silikon kauçuk bölekleri önümleri üçin silikon kauçuk galypdan ýasalan we ekstrudirlenen bölekleri öndüriji.Önümlerimiz Eastakyn Gündogara, Afrika, Günorta Amerika, Europeewropa we Amerika eksport edilýär.BSCI barlagyndan, SGS synagyndan, ABŞ FDA iýmit derejesi synagyndan we Germaniýanyň LFGB iýmit derejesi synagyndan geçdik.

Kompaniýanyň häzirki zaman ösen önümçilik enjamlary we ajaýyp hünär dizaýny, tehniki gözleg we ösüş topary bar.Kauçuk we plastmassa önümleri, silikon önümleri, tebigy kauçuk önümleri, floroelastomer önümleri, silikon köpük zolaklary, silikon turbalary we beýleki önümlerde baý önümçilik tejribämiz bar.Kompaniýanyň Alibaba halkara bekedi, Satyş posty, Alibaba içerki bekedi we Taobao dükany ýaly onlaýn kanallary bar.

global

Hyzmatdaş

1
2
4
3
5

Kompaniýa pelsepe hökmünde "öňdebaryjy we innowasiýa, kämillik, bitewilik we hyzmatdaşlygy" alýar.Tehnologiýa, durmuşyň hiline baglylykda.Yllaryň dowamynda güýçli tehniki kuwwat, ýokary hilli we ýetişen önümler, ajaýyp hyzmat ulgamy çalt ösüş gazandy, tehniki görkezijiler we önümleriniň hakyky täsiri ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan doly tassyklandy we öwüldi we şahadatnama aldy ýokary hilli önümler, bu pudakda meşhur kärhana öwrüldi.

Geljekde kompaniýa hemişe “ylymda we tehnologiýada öňdebaryjy bolmak, bazara hyzmat etmek, adamlara dogruçyllyk bilen garamak we kämillige ymtylmak” ýörelgesine eýerip, öz artykmaçlyklary barada doly oýnamagyny dowam etdirer we “önümler” korporatiw pelsepesi adamlar ", tehnologiki innowasiýalary, enjamlary täzelemegi, hyzmat innowasiýalaryny we dolandyryş usuly innowasiýalaryny yzygiderli amala aşyrýarlar we geljekdäki ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürýärler.Geljekdäki ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürmek, müşderilere ýokary hilli, arzan bahaly önümler bilen çalt üpjün etmek üçin innowasiýa arkaly maksadymyzy yzygiderli dowam etdirmekdir.Shenghequan size hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemäge bagyşlanýar.Täze we köne müşderileri kompaniýamyza baryp, biziň bilen gepleşik geçirmek üçin mähirli garşylaň.