page_banner

Biz hakda

—— KOMPANI PRA PROFILI

“Cixi Shenghequan Electric Co., Ltd.”

“CIXI SHENGHEQUAN ELEKTRIK APPLIANCE Co, LTD” 2010-njy ýylda, Gündogar Hytaý deňziniň kenarynda we Hangzhou aýlagynyň günorta kenarynda, Çiksi şäheriniň Zhouxiang şäherinde ýerleşýär.

“SHENGHEQUAN” esasan aşhana gap-gaçlary, ene we çaga önümleri, gözellik önümleri, syýahat we göçme önümler, elektron we elektrik enjamlary we beýleki önümçilik senagaty silikon kauçuk bölekleri üçin silikon kauçuk galypdan we ekstrudirlenen böleklerden ussat öndüriji.Önümlerimiz Eastakyn Gündogara, Afrika, Günorta Amerika, Europeewropa we Amerika eksport edilýär.BSCI barlagyndan, SGS synagyndan, ABŞ-nyň FDA iýmit synpyndan we Germaniýanyň LFGB iýmit derejesinden synagdan geçdik.

Kompaniýanyň häzirki zaman ösen önümçilik enjamlary we ajaýyp hünär dizaýny, tehniki gözleg we ösüş topary bar.Kauçuk we plastmassa önümleri, silikon önümleri, tebigy kauçuk önümleri, floroelastomer önümleri, silikon köpük zolaklary, silikon turbalary we beýleki önümlerde baý önümçilik tejribämiz bar.Kompaniýanyň Alibaba halkara bekedi, Satyş posty, Alibaba içerki bekedi we Taobao dükany ýaly onlaýn kanallary bar.

global

Hyzmatdaş

1
2
4
3
5

Kompaniýa pelsepe hökmünde "öňdebaryjy we innowasiýa, kämillik, bitewilik we hyzmatdaşlygy" alýar.Durmuşyň hiline baglylykda tehnologiýa özen.Köp ýyllaryň dowamynda güýçli tehniki kuwwat, ýokary hilli we ýetişen önümler, ajaýyp hyzmat ulgamy çalt ösüşe eýe boldy, tehniki görkezijiler we önümleriniň hakyky täsiri ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan doly tassyklandy we öwüldi we şahadatnama aldy ýokary hilli önümler, bu pudakda meşhur kärhana öwrüldi.

Geljekde kompaniýa hemişe “ylymda we tehnologiýada öňdebaryjy bolmak, bazara hyzmat etmek, adamlara dogruçyllyk bilen garamak we kämillige ymtylmak” ýörelgesine eýerip, öz önümleriniň korporatiw pelsepesini dowam etdirer. adamlar ", tehnologiki innowasiýalary, enjamlary täzelemegi, hyzmat innowasiýalaryny we dolandyryş usuly innowasiýalaryny yzygiderli amala aşyrýarlar we geljekki ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürýärler.Geljekdäki ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürmek, müşderilere ýokary hilli, arzan bahaly önümler bilen çalt üpjün etmek üçin innowasiýa arkaly maksadymyzy yzygiderli dowam etdirýäris.“Shenghequan” size ähli hyzmatlary hödürlemäge bagyşlanýar.Täze we köne müşderileri kompaniýamyza baryp görmek we biziň bilen gepleşik geçirmek üçin mähirli garşylaň.