sahypa_banner

önüm

 • Wiski buz kub galyplary üçin uly 6 kawit silikon gap

  Wiski buz kub galyplary üçin uly 6 kawit silikon gap

  buz kub

  Ölçegi : 163 * 113 * 50mm
  Agramy : 116g

  ● Silikon materialy, bu ýerleşdirmäni silikon ulanyp, ýokary we pes temperatura garşylygy (30 ℃ ~ 230 ℃) ● Material çeýe, silikon material, ýumşak we gaty
  Dem Çekmek aňsat, arassalamak aňsat
  De Deformasiýa bolmazdan çekmäge arkaýyn boluň, garramak aňsat däl
  Your Dürli aýratynlyklar, öz islegiňiz üçin dürli reňkler use Ulanyşyň giň görnüşi, sowadylan piwo, içgi buzy, taýýarlamak üçin dürli tagamlar, tomus dynç alýar

 • Kokteýl viski silikon buz kub tarelkasy üçin dökülmäge çydamly 4 kub

  Kokteýl viski silikon buz kub tarelkasy üçin dökülmäge çydamly 4 kub

  adaty silikon buz kub tarelkasy

  Ölçegi : 125 * 125 * 60mm
  Agramy : 138g
  $ 1.18 ABŞ dollary

  100 100% iýmit derejeli silikondan ýasalan, bpa mugt

  Stick Çeňňek däl, çeýe we arassalamak aňsat

  Different Dürli reňklerde we nagyşlarda bar, Şokolad ýasamak üçin hem ulanylyp bilner

  ● Temperatura: -40 - 230 gradus

  ● Doňduryjy we gap-gaç ýuwýan maşyn

  ● OEM / ODM sargytlary kabul edilýär

  ● Iýmit derejeli material: Softumşak we amatly, iýmit bilen göni aragatnaşyk saklap bilerler, içgi we iýmit öndürmek üçin peýdaly.

  ● Köp maksatly buz çüýşesi: Dondurma, puding, jele we doňdurylan miweler, şireler, viski, kokteýl, gatyk, kofe, çaga iýmiti ýaly DIY buz iýmiti.

  Ack Stackable Lid bilen: Gapak bilen gelýär, bu aňsat çykarylýan gaplar doňduryjyda aňsat we tertipli saklanýar

 • Silikon Diý Lollipop krem ​​galyplary üçin ýasaýjylar, taýak däl gaplar Popsikle taýak buz galyplary

  Silikon Diý Lollipop krem ​​galyplary üçin ýasaýjylar, taýak däl gaplar Popsikle taýak buz galyplary

  popsikle taýagy bilen doňdurma galyndysy

  Ölçegi : 195 * 60 * 18mm
  Agramy : 36g
  bir toplum / 4 sany
  • Çeýe, ýokary durnuklylyk
  • Daşky gurşawy goramak, howpsuzlyk, ys ýok
  • Gowy möhürlemek
  • Gaýtadan ulanmak
  • Ultra pes temperatura çydamly
  • Toasamak aňsat
  • Açmak aňsat
  • Arassalamak aňsat
 • 15 deşikli kwadrat şekilli ýörite rezin gaplar, silikon buz kub galyplary

  15 deşikli kwadrat şekilli ýörite rezin gaplar, silikon buz kub galyplary

  buz kub

  Ölçegi : 185 * 115 * 35mm
  Agramy : 110g

  ● Silikon materialy, ýokary we pes temperatura garşylygy (30 ℃ ~ 230 ℃)

  ● Material çeýe, silikon material, ýumşak we gaty

  Dem Çekmek aňsat, arassalamak aňsat

  De Deformasiýa bolmazdan çekmäge arkaýyn boluň, garramak aňsat däl