page_banner

Habarlar

 • Transparent silicone food wrap

  Aç-açan silikon iýmit dolanyşygy

  Nädip saýlamaly we satyn almaly Bir ýapyk film ýa-da plastmassa örtük satyn alanyňyzda, belli bir ady ýa-da himiki gurluşy gözläň we önümiň diňe iňlis ady bar bolsa we hytaý nyşany ýok bolsa seresap boluň.Şeýle hem, "iýmit üçin" sözleri bilen bellikli önümleri saýlamagy unutmaň.Ther ...
  Koprak oka
 • How to clean silicone tableware?

  Silikon gap-gaçlary nädip arassalamaly?

  Iki çagany ulaltdym, öýde dürli goşmaça gap-gaçlar, goýjak ýer ýok, esasanam soňky birnäçe ýylda çagalar üçin köp silikon saçak satyn aldym, silikonyň hiline nädip baha bermelidigimi gowy bilýärin saçak gaplary, nädip arassalamaly we m ...
  Koprak oka
 • Food preservation bags bring convenience to our life

  Iýmit saklaýan haltalar durmuşymyza amatlylyk getirýär

  Iýmit saklaýan haltalary durmuşymyzyň hemme ýerinde, ýöne durmuşymyzda güýçli kömekçi diýip bileris.Iýmit saklaýan haltalar iýmit saklaýan haltalary gaplamakdyr, meselem ertirlik edinmek üçin ertirlik edinmek, gaplandan soň iýmit satyn almak üçin KFC-e gitmek we ş.m. iýmit konserwati üçin ulanylar ...
  Koprak oka
 • Çagalaryň silikon bibleriniň artykmaçlyklary

  Bibliýalar köp çagalar iýenlerinde zerurlyk bolansoň, ene-atalaryň köpüsi çagalary üçin gowy materiallardan ýasalan çagalaryň kitaplaryny saýlaýarlar.Käbir ene-atalar, mysal üçin, köp artykmaçlygy bar öýdýän, çagalary üçin silikon bibleri saýlaýarlar.Onda artykmaçlyklary näme ...
  Koprak oka