sahypa_banner

önüm

 • Gyzgyn satuw Arassa ýumşak Bib toplumy, çaga üçin suw geçirmeýän iýmitlenýän silikon bibleri tutuň

  Gyzgyn satuw Arassa ýumşak Bib toplumy, çaga üçin suw geçirmeýän iýmitlenýän silikon bibleri tutuň

  ýuwulýan çaga iýmitlenýän bib

  Ölçegi : 270 * 226mm
  Agramy : 72g

  Iýmek üçin uly agz hapalardan gorkmaýar, ähli jübüler (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

  ● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, howpsuz we tagamsyz nahar goýup biler)

  ● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

  ● Suw, ýag we tegmile çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, hiç bir tegmilden gorkmaň, täze ýaly arassa bolup biler)

  ● Ylmy kalibr (iýmitiň daşardan düşmezligini üpjün etmek, kalibri we çuňlugy ýokarlandyrmak)

 • Lomaý iýmit derejesi Çaga üçin suw geçirmeýän silikon bibleri

  Lomaý iýmit derejesi Çaga üçin suw geçirmeýän silikon bibleri

  silikon iýmitlendiriji bib

  Eat Iýmek üçin uly agz hapa, ähli jübülerden gorkmaýar (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

  ● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, howpsuz we tagamsyz nahar goýup biler)

  ● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

  ● Suw, ýag we tegmile çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, hiç bir tegmilden gorkmaň, täze ýaly arassa bolup biler)

 • Çaga üçin ýörite suw geçirmeýän ýumşak silikon bibleri

  Çaga üçin ýörite suw geçirmeýän ýumşak silikon bibleri

  çaga / çaga iýmek üçin silikon bibleri

  Ölçegi : 300 * 190mm
  Agramy : 90g

  Iýmek üçin uly agz hapalardan gorkmaýar, ähli jübüler (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

  ● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, howpsuz we tagamsyz nahar goýup biler)

  ● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

  ● Suw, ýag we menek çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, hiç bir tegmilden gorkmaň, önüm öndürip bilersiňiz Jikme-jiklikleri täze ýaly arassalap biler)

  ● Ylmy kalibr (iýmitiň daşardan düşmezligini üpjün etmek, kalibri we çuňlugy ýokarlandyrmak)