page_banner

önüm

 • Travel Bottle

  Syýahat çüýşesi

  Iýmit derejeli howpsuzlyk silikony Işlemek aňsat, amatly el duýgusy döwülip bilinmez, dökülip bilinmez, basylyp bilinmez, syzdyrylyp bilinmez Giň agzyň dizaýny, doldurmak aňsat

 • Strap

  Gaýyş

  Silikon sim baglanyşyklary, mugt bukja / köp reňkli wariantlar / gaýtadan ulanmak Çydamly we ekologiýa taýdan arassa, çeýe we gaýtadan ulanylýan Iýmit derejeli silikon, daşky gurşawyň saglygy, ysy ýok Concave we konweks düwün dizaýny, berk gulplamak, çeýe egilmek, ýumşak we elastik däl deformasiýa aňsat

 • Silicone coin purse

  Silikon teňňe gapjygy

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan fabrige taýýar önüm iberilmegine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmeýär;6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Iron pad

  Demir ýassyk

  Silikon materialy, näzik we ýumşak Bükme deformasiýa däl, galyň we çydamly, iş stolunyň has gowy goralmagy Suw tolkun nagşy, süýşmäge garşy täsirli Temperatura garşylyk aralygy -40 ~ 230 clean Bir bölek dizaýn, arassalamak üçin has amatly

 • Folding mugs

  Eplenýän krujkalar

  ● Kubok agzy, ownuk akylly dizaýn, tekiz suw, käsäniň agzyna saman goýup bilersiňiz ● Kubok gapagy, möhürlenen dizaýn, gapak we käse tersine gabat gelýär, suw syzmaýar ● Içki / daşarky diwar, içki diwar, aýazly daşky diwar, seresaplylyk bilen öndürilen gowy hilli ● Kubokyň düýbi, galyňlaşdyrylan käsäniň aşagy, täsirli izolýasiýa we güýzüň öňüni almak ● atylylyk izolýasiýa örtügi, kellä garşy dizaýn, kellä garşy täsirli, käsäniň göwresi

 • Folding Coffee Filter

  Eplenýän kofe süzgüji

  ● Kubok agzy, ownuk akylly dizaýn, tekiz suw, käsäniň agzyna saman goýup bilersiňiz ● Kubok gapagy, möhürlenen dizaýn, gapak we käse tersine gabat gelýär, suw syzmaýar ● Içki / daşarky diwar, içki diwar, aýazly daşky diwar, seresaplylyk bilen öndürilen gowy hilli ● Kubokyň düýbi, galyňlaşdyrylan käsäniň aşagy, täsirli izolýasiýa we güýzüň öňüni almak ● atylylyk izolýasiýa örtügi, kellä garşy dizaýn, kellä garşy täsirli, käsäniň göwresi

 • Dog bowl (large)

  It jamy (uly)

  Qualityokary hilli, ýokary hilli daşky gurşawy goramak silikony Ygtybarly, sagdyn, zäherli we tagamsyz amatly, Lanyardy erkin we eplemek aňsat, dyrmaşmak zolagyny göteriň

 • Folding outdoor portable coffee cup

  Açyk göçme kofe käsesini eplemek

  ● Kubok agzy, ownuk akylly dizaýn, tekiz suw, käsäniň agzyna saman goýup bilersiňiz

  ● Kubok gapagy, möhürlenen dizaýn, gapak we käse tersine gabat gelýär, suw syzmaýar

  ● Içki / daşarky diwar, tekiz içki diwar, aýazly daşky diwar, seresaplylyk bilen ýasalan gowy hil

  ● Kubokyň düýbi, galyňlaşdyrylan käsäniň düýbi, täsirli izolýasiýa we güýzüň öňüni almak

  ● atylylyk izolýasiýa örtügi, kellä garşy dizaýn, kellä garşy täsirli, käsäniň göwresi