page_banner

önüm

 • Travel Bottle

  Syýahat çüýşesi

  Iýmit derejeli howpsuzlyk silikony Işlemek aňsat, amatly el duýgusy döwülip bilinmez, dökülip bilinmez, basylyp bilinmez, syzdyrylyp bilinmez Giň agzyň dizaýny, doldurmak aňsat

 • Strap

  Gaýyş

  Silikon sim baglanyşyklary, mugt bukja / köp reňkli wariantlar / gaýtadan ulanmak Çydamly we ekologiýa taýdan arassa, çeýe we gaýtadan ulanylýan Iýmit derejeli silikon, daşky gurşawyň saglygy, ysy ýok Concave we konweks düwün dizaýny, berk gulplamak, çeýe egilmek, ýumşak we elastik däl deformasiýa aňsat

 • Silicone coin purse

  Silikon teňňe gapjygy

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan fabrige taýýar önüm iberilmegine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmeýär;6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Iron pad

  Demir ýassyk

  Silikon materialy, näzik we ýumşak Bükme deformasiýa däl, galyň we çydamly, iş stolunyň has gowy goralmagy Suw tolkun nagşy, süýşmäge garşy täsirli Temperatura garşylyk aralygy -40 ~ 230 clean Bir bölek dizaýn, arassalamak üçin has amatly

 • Folding mugs

  Eplenýän krujkalar

  ● Kubok agzy, ownuk akylly dizaýn, tekiz suw, käsäniň agzyna saman goýup bilersiňiz ● Kubok gapagy, möhürlenen dizaýn, gapak we käse tersine gabat gelýär, suw syzmaýar ● Içki / daşarky diwar, içki diwar, aýazly daşky diwar, seresaplylyk bilen öndürilen gowy hilli ● Kubokyň düýbi, galyňlaşdyrylan käsäniň aşagy, täsirli izolýasiýa we güýzüň öňüni almak ● atylylyk izolýasiýa örtügi, kellä garşy dizaýn, kellä garşy täsirli, käsäniň göwresi

 • Folding Coffee Filter

  Eplenýän kofe süzgüji

  ● Kubok agzy, ownuk akylly dizaýn, tekiz suw, käsäniň agzyna saman goýup bilersiňiz ● Kubok gapagy, möhürlenen dizaýn, gapak we käse tersine gabat gelýär, suw syzmaýar ● Içki / daşarky diwar, içki diwar, aýazly daşky diwar, seresaplylyk bilen öndürilen gowy hilli ● Kubokyň düýbi, galyňlaşdyrylan käsäniň aşagy, täsirli izolýasiýa we güýzüň öňüni almak ● atylylyk izolýasiýa örtügi, kellä garşy dizaýn, kellä garşy täsirli, käsäniň göwresi

 • Dog bowl (large)

  It jamy (uly)

  Qualityokary hilli, ýokary hilli daşky gurşawy goramak silikony Ygtybarly, sagdyn, zäherli we tagamsyz amatly, Lanyardy erkin we eplemek aňsat, dyrmaşmak zolagyny göteriň

 • Stick ice mold

  Buz galyplaryny ýapyň

  Çeýe, ýokary durnuklylyk Daşky gurşawy goramak, howpsuzlyk, ys ýok Gowy möhürlemek Gaýtadan ulanmak Ultra pes temperatura çydamly Açmak aňsat, arassalamak aňsat

 • Round hole ice compartment

  Tegelek deşik buz bölümi

  100 100% iýmit derejeli silikondan ýasalan ● taýak däl, çeýe we arassalamak aňsat ● bpa mugt different Dürli reňklerde we nagyşlarda bar, şokolad ýasamak üçin hem ulanylyp bilner ● Temperatura: -40 - 230 gradus sentr doňduryjy we gap-gaç ýuwýan maşyn ygtybarly ● OEM / ODM sargytlary kabul edilýär ● Iýmit derejeli material: Softumşak we amatly, iýmit bilen göni aragatnaşyk saklap bilerler, içmek we iýmit öndürmek üçin peýdaly.Ice Köp maksatly buz çüýşesi: Dondurma, puding, jele we doňdurylan miweler, şireler, viski, kokteýl, gatyk, kofe, çaga iýmiti ýaly DIY buz iýmiti.Ack Stackable Lid bilen: Gapak bilen gelýär, bu aňsat çykarylýan gaplar doňduryjyda aňsat we tertipli ýerleşýär.

 • 6 ice compartments

  6 buz bölümi

  ● Silikon materialy, bu ýerleşdirmäni silikon ulanyp, ýokary we pes temperatura garşylygy (30 ℃ ~ 230 ℃) ● Material çeýe, silikon materialy, ýumşak we gaty ● Çekmek aňsat, arassalamak ● Deformasiýa bolmazdan çekmek üçin arkaýyn boluň garramak aňsat däl ● Dürli aýratynlyklar, öz islegiňiz üçin dürli reňkler use Ulanyşyň giň görnüşi, sowadylan piwo, içgi buzlary, tomusda dynç almak üçin dürli tagamlar

 • Food cling film

  Iýmit ýapyşýan film

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawodyň önümine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi;6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Food cling bag (round hole model)

  Iýmit ýapyşýan halta (tegelek deşik modeli)

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawodyň önümine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi;6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5