sahypa_banner

önüm

 • Aşhana köp wezipeli gap-gaçlary arassalamak üçin gap-gaç ýuwmak üçin gubka silikon çotgasy

  Aşhana köp wezipeli gap-gaçlary arassalamak üçin gap-gaç ýuwmak üçin gubka silikon çotgasy

  öý gubkasyny ýuwýan gap-gaç ýuwmak üçin çotga / çotga (Tegelek inçe model)

  Ölçegi : 120 * 110 * 7mm
  Agramy : 13g
  Gap-gaç ýuwmak barada aýdylanda, dogry gurallar ähli zady üýtgedip biler.Her aşhananyň zerur gurallaryndan biri gowy arassalaýjy çotga.Çotgalaryň dürli görnüşleri bar bolsa-da, silikon çotga gap-gaç ýuwmak üçin iň oňat wariantlardan biridir.Bu makalada gap-gaç ýuwmak üçin silikon çotgany ulanmagyň peýdalaryny öwreneris.
 • Köpugurly gap-gaç arassalaýjy gap gubka aşhana silikon çotgasy, gap-gaç ýuwmak üçin

  Köpugurly gap-gaç arassalaýjy gap gubka aşhana silikon çotgasy, gap-gaç ýuwmak üçin

  aşhana gap-gaç gazany arassalaýjy çotga (TegelekEmiş kubogy çotgasy)

  Tegelek: 16 * 12 * 1,2 sm

  Agramy: 48g

  1. Iýmit derejeli silikon material, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.

  2. Çeýe we deformasiýa däl, tüýdükler iki tarapdan intensiw arassalanýar, şonuň üçin gämi duralgasy hiç ýerde bolmaz.

  3. Gaýtalanyp ulanylyp bilner, gap-gaç ýuwmakda, miweleri we gök önümleri ýuwmakda izolýasiýa ellikleri hökmünde hem ulanylyp bilner.

 • Vanna köp funksiýaly elde aşhana arassalaýjy çotga silikon hammam çotgasy

  Vanna köp funksiýaly elde aşhana arassalaýjy çotga silikon hammam çotgasy

  aşhana arassalaýjy çotga / silikon hammam çotgasy

  Gönüburçly: 15.5 * 8 * 1,2 sm

  Agramy: 35g

  Raw Çig mal saýlamak, uzak ömri.Gaty saýlanan silikon, ýumşak we Q-tip, ulanmaga yssyz.

  ● Reňk islege bagly, gap-gaç ýuwýan çotgany özleşdirmek.

  ● Softumşak material.Çeýe, islendik ýyrtyk deformasiýa, poslama garşy we çydamly däl.

  Ine Gowy ussatlyk.Dykyz arassalaýjy gabyklar, güýçli zyýansyzlandyryş, ýumşak gabyklar saçak gaplaryny çyzmak aňsat däl.

  Pikirli dizaýn.Asma, sorujy käseler, ulanylandan soň asylmak, çalt suwarmak aňsat.

 • Arassalaýjy gurallar Pot artifakt Öý aşhanasy arassa gap-gaçlary ýuwýan çotga

  Arassalaýjy gurallar Pot artifakt Öý aşhanasy arassa gap-gaçlary ýuwýan çotga

  köp funksiýaly silikon gap ýuwýan çotga / gap çotgasy
  Ölçegi : Oval 112 * 90mm / Tegelek 112 * 112mm / Kwadrat 112 * 112mm
  Agramy : 22g / 32g / 38.5g
  $ 0.75 / üç bölek / toplum

  ● Ajaýyp öndürijilik Amaly sillikon tagam gubkasy;iýmit derejesi, gaty ýokary güýç

  Ip Köp maksatly funksiýa Diňe bir gap-gaç ýuwmak üçin ulanylman, äýnek, gök önümler we miweleri ýuwmak üçin hem ulanylyp bilner.

  Use Köpeltmek Aşhana gabygy çotgasy bolmakdan başga, silikon gubkalar ýylylyk izolýasiýa matasy, pişik, öý haýwanlarynyň saçyny aýryp biler.

  ● Highokary ýylylyga garşylyk giň temperatura diapazonynyň dizaýny

  Sil Silikon gubkalaryny arassalamak aňsat, ýuwmak üçin has köp;Softumşak we egilmek

  Op Asma aýlaw dizaýny Asmak aýlawy amatly saklamak üçin has aňsat