page_banner

önüm

 • Dog bowl (large)

  It jamy (uly)

  Qualityokary hilli, ýokary hilli daşky gurşawy goramak silikony Ygtybarly, sagdyn, zäherli we tagamsyz amatly, Lanyardy erkin we eplemek aňsat, dyrmaşmak zolagyny göteriň

 • Stick ice mold

  Buz galyplaryny ýapyň

  Çeýe, ýokary durnuklylyk Daşky gurşawy goramak, howpsuzlyk, ys ýok Gowy möhürlemek Gaýtadan ulanmak Ultra pes temperatura çydamly Açmak aňsat, arassalamak aňsat

 • Round hole ice compartment

  Tegelek deşik buz bölümi

  100 100% iýmit derejeli silikondan ýasalan ● taýak däl, çeýe we arassalamak aňsat ● bpa mugt different Dürli reňklerde we nagyşlarda bar, şokolad ýasamak üçin hem ulanylyp bilner ● Temperatura: -40 - 230 gradus sentr doňduryjy we gap-gaç ýuwýan maşyn ygtybarly ● OEM / ODM sargytlary kabul edilýär ● Iýmit derejeli material: Softumşak we amatly, iýmit bilen göni aragatnaşyk saklap bilerler, içmek we iýmit öndürmek üçin peýdaly.Ice Köp maksatly buz çüýşesi: Dondurma, puding, jele we doňdurylan miweler, şireler, viski, kokteýl, gatyk, kofe, çaga iýmiti ýaly DIY buz iýmiti.Ack Stackable Lid bilen: Gapak bilen gelýär, bu aňsat çykarylýan gaplar doňduryjyda aňsat we tertipli ýerleşýär.

 • 6 ice compartments

  6 buz bölümi

  ● Silikon materialy, bu ýerleşdirmäni silikon ulanyp, ýokary we pes temperatura garşylygy (30 ℃ ~ 230 ℃) ● Material çeýe, silikon materialy, ýumşak we gaty ● Çekmek aňsat, arassalamak ● Deformasiýa bolmazdan çekmek üçin arkaýyn boluň garramak aňsat däl ● Dürli aýratynlyklar, öz islegiňiz üçin dürli reňkler use Ulanyşyň giň görnüşi, sowadylan piwo, içgi buzlary, tomusda dynç almak üçin dürli tagamlar

 • Food cling film

  Iýmit ýapyşýan film

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawodyň önümine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi;6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Food cling bag (round hole model)

  Iýmit ýapyşýan halta (tegelek deşik modeli)

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawodyň önümine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi;6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Dishwashing brush

  Gap-gaç ýuwýan çotga

  ● Ajaýyp öndürijilik amaly silikon tagam gubkasy;iýmit derejesi, aşa ýokary güýç ● Köp maksatly funksiýa Diňe gap-gaç ýuwmak üçin ulanylman, äýnek, gök önüm we miweleri ýuwmak üçin hem ulanylyp bilner;Use Köpeltmek Aşhananyň gabygy çotgasy bolmakdan başga, silikon gubkalar ýylylyk izolýasiýa matasy, pişik, öý haýwanlarynyň saçyny aýryp biler ● Heokary gyzgynlyga garşylyk giň temperatura diapazony ● Silikon gubkalaryny arassalamak aňsat;Softumşak we egilmek ● Asma aýlaw dizaýny Asmak aýlawy amatly saklamak üçin has aňsat

 • Cookware rack

  Nahar önümleri

  Silikon materialy, ýumşak we amatly Asma ammary, aşhana ýerini tutmaýar, güýji tygşytlaýar Köp funksiýaly ammar, gazanyň gapagyna ýerleşdirilip bilner, köp sanly spatula gap-gaçlary saklap biler arassalamak aňsat

 • Heart-shaped cake mold

  Heartürek şekilli tort görnüşi

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawodyň önümine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi;6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Christmas Chocolate Mould

  Ro Christmasdestwo şokolad galyndysy

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawodyň önümine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi;6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Cake Mold (Muffin Cup)

  Tort galyndysy (Muffin kubogy)

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawodyň önümine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi;6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Bull head cake mold

  Öküziň tort görnüşi

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;
  2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;
  3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;
  4.Eňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşyna egilip bilner;
  5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawodyň önümine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi;
  6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür;7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly seýf .;8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2